διάπλους


Εισαγωγή   Νεώτερα   Επικοινωνία
 Τα Δ`κ`μου    DF Blog
© 2 0 0 2 - 2 0 1 5  d i a p l o u s.  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d
Αντισταθείτε
σ΄ αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι
και λέει καλά είμαι εδώ
Αντισταθείτε σ΄ αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει
Δόξα σοι ο Θεός
Αντισταθείτε
στον Περσικό τάπητα των πολυκατοικιών
στον κοντό άνθρωπο του γραφείου
στην εταιρεία εισαγωγαί-εξαγωγαί
στην κρατική εκπαίδευση
στο φόρο
σε μένα ακόμα που σας ιστορώ.

Κατά Σαδδουκαίων
  Μιχάλης Κατσαρός